Образователни програми

Актуално

Учители от ОПУ „Неофит Рилски“ и ОУ „Христо Максимов“ в Община Самоков и 56-то ОУ „Константин Иречек“ и 79-то ОУ „Индира Ганди“ в район Люлин на Столична община, заедно с представители на двете общини, взеха участие в учебно пътуване до Берлин като част от проекта „ Опазване на климата чрез енергийна ефективност – въвеждане на модели за стимулиране на енергоспестяването в училища в Румъния и България“. Участниците в учебното пътуване имаха възможност да се запознаят теоретично със същността на климатичните промени и енергийната ефективност, както и да посетят училище в Берлин, където да наблюдават директното въвличане на учениците в процеса на енергоспестяване.

Проектът се осъществява в партньорство между НДЕФ, немския независим институт за околна среда UfU и румънската организация Environ, с подкрепата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия. Той има за цел да повиши информираността сред учениците по темата за енергийна ефективност и да ги насърчи да спестяват енергия в училищата.

На 26 април 2017 г. се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност.

Целта на конференцията беше да се представи опита на участващите в проекта училища и да се обсъди бъдещото продължаване на проекта, както и бъдещото включване на нови участници в него.

Участници в конференцията бяха представители на общините, участващи в проекта, учители и ученици, участващи в настоящия проект, общини, в които НДЕФ е финансирал мерки за подобряване на енергийната ефективност в училищата или предстои да финансира такива, представители на НПО-та и училища, които са изпълнявали други проекти по климатичните промени.

Участие взеха представители на общо 25 училища от 13 населени места. Част от тях се запознаха за първи път с дейностите по проекта и вече изявиха интереса и желанието си да вземат участие в него.