Mobile top bar text

Програми

НАКРАТКО

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е основан през м. октомври 1995 г. Фондът управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”.

Мисията на Фонда е да допринася за изпълнението на националната политика на България в сферата на опазването на околната среда чрез финансиране на зелени проекти.

Финансирани проекти

Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again