Mobile top bar text

Стартира схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства през 2017 г.

Стартира схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства през 2017 г.

Нанесена е корекция в техническите спецификации на превозните средства от категория M2 и N2 в приложение 2а – Указания за кандидатстване и приложение 8а – Насоки за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Публикувани са коректните файлове.

По решение на Управителния съвет на НДЕФ от 24.01.2017 г. стартира схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства за 2017 година. Срокът за подаване на проектите е 20.04.2017 г.

Покана и указания

click the edit button to change this text.

Оперативно ръководство

click the edit button to change this text.

Формуляр за кандидатстване

click the edit button to change this text.

Оценка на проектите

click the edit button to change this text.

Договор за финансиране

click the edit button to change this text.

Последващи проверки

click the edit button to change this text.

Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again