Mobile top bar text

Училищни проекти “Климатът и Аз”

Училищни проекти “Климатът и Аз”

Напредва изпълнението на училищните проекти от ЕГ “Академик Людмил Стоянов”, Благоевград и ПГТ “Д-р Васил Берон”, Велико Търново. Проектите бяха класирани на 2-ро и 3-то място в конкура “Климатът и Аз” 2015 и с решение на УС на НДЕФ получиха финансиране за 2016 година.

Проектът от Велико Търново се казва “Уча се да уча” и включва изработването на говорещи кошчета, които да насърчат разделното събиране на отпадъци в училищата във Велико Търново. Като част от проекта учениците посетиха завода за отпадъци в с. Яна и Министерството на околната среда и водите.

Проектът от Благоевград е “Зелена приказка без край – от деца за деца”. В него децата ще пишат приказки за природата и климата, ще изработват постери с насоки за пестене на енергия и ще разиграват училищни постановки.

Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again