Актуализирани документи за кандидатстване по схемата за насърчаване употребата на електромобили

На 15.09.2017г бе актуализиран пакет документи за кандидатстване в раздел Инвестиционна програма за климата – електромобили. Отразени бяха промени във формуляра за кандидатстване, като калкулаторът за изчисляване на емисии е добавен и като отделен файл в excel, при наличие на проблем с работата по него в други формати.

Поканата за кандидатстване е отворена до 2 октомври 2017г.