Анализ на общинските политики за климатични действия

Втора работна среща на общините партньори

Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора

26 – 27 май 2022 г., гр. София

 

На 26 и 27 май 2022 г. се проведе втората от трите работни срещи на експертните екипи от общините партньори по проекта.

Целта на тази среща беше да се постигне съществен напредък в изготвянето на аналитичните доклади на базата на предвидените в методологията стъпки, както и на базата на наученото и споделения опит по време на учебните пътувания в Норвегия. Акцентите в работата по докладите бяха анализът на наличната информация с цел аргументиране на избраните заплахи за всяка община и съответно набелязаните инвестиционни мерки.

Участваха целите експертни екипи на партньорските общини, целият екип на НДЕФ и екипът на българските консултанти от Аналитично-креативна група .

За първи път от началото на проекта целият експертен екип на партньорството беше заедно в първата присъствена среща. По време на трите учебни пътувания екипите се запознаха само частично, но не и в пълен състав, тъй като за целите на тези пътувания екипът беше разделен в по-малки групи.

Работата на експертния екип протече изключително динамично и целенасочено. Редуваше се работа в екипите по общини с обсъждания в голямата група. Екипите получиха директна професионална помощ и подкрепа от консултантския екип на проекта.

Най-напред беше направен анализ на заплахите, към които се насочва всеки общински екип и се обсъди начина на ползване на необходимата информация. Акцентът беше за конкретното място, към което е насочена инвестиционната мярка.

За всички беше много полезно споделянето на опита от пътуванията в Норвегия. В представените предложения за инвестиционни мерки доминираха идеи от видяното в Норвегия.

Всяка община представяше избраната мярка с прилагане на анализа от методологията PESTEL и имаше опонент в лицето на друга община (тази, която в края на процеса ще даде оценка на съответния доклад). Получи се оживена дискусия, страстите се разгорещиха и това доведе до „избистряне“ на идеите.

Следващата работна среща ще се проведе в София на 8 – 10 юни 2022 г., когато се очаква да се финализира работата по инвестиционните мерки на проекта и да бъдат окончателно оформени аналитичните доклади в готовност за публичното им представяне в общините.