Велокино в Русе

На 14 февруари по  инициатива на Международно дружество „Елиас Канети“ в Русе се проведе вечер с Велокино. Националният доверителен екофонд е съорганизатор на събитието като предостави оборудването и проведе образователната сесия.

Оборудването за велокино беше предоставено на НДЕФ в рамките на изпълнение на проект BEACON с финансиране по Европейската инициатива за климата EUKI на Федералното министерство на околната среда на Република Германия.