Велокино в училищата във Велико Търново

В последните седмици на миналия месец, малко преди да се наложи Ковид 19 карантината за гимназиите в България, енергийните екипи от училищата във Велико Търново, които участват в проект BEACON по Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Република Германия, ни поканиха за няколко прожекции на Вело-кино.

В Природоматематическата гимназия първата прожекция привлече вниманието и на началника на РУО госпожа Розалия Личева и на госпожа Пенка Игнатова, Директора на дирекция „Образование, младежки дейности  и спорт“ на общинската администрация, които искрено се зарадваха на ентусиазма и радостта на участниците. Най-важното беше, че филмчетата, които всички гледаха, са „произведени“ от енергийния екип под ръководството на тяхната учителка госпожа Галина Кирова по време на дистанционното обучение през пролетта.

Не една, не две, а три прожекции поискаха в гимназията, защото трябваше да се спази изискването да участва само по един клас.

Директорът на гимназията господин Гушев поздрави енергийния екип и за представлението, което те са подготвили за своите съученици на български и английски език.

Със същия ентусиазъм и настроение педалите въртяха и малките ученици от Основно училище „Петко Р. Славейков“, а след прожекцията енергийният екип залепи стикера с правилата за пестене на енергия на видно място във фоайето на училището.

Учениците в китното градче Килифарево от възрожденското Основно училище „Неофит Рилски“ едва дочакаха да спре дъжда, за да завъртят педалите и да гледат филмчетата за последиците от климатичните промени, а след това и те да украсят входното фоайе на училището със стикерите с правилата за пестене на енергия.

Следващите мераклии за вело-кино явно ще трябва да изчакат до пролетта, когато се надяваме и да ни е отминала Ковид 19 епидемията.

галерия снимки