Велокино обучение – BEACON

Състоя се обучение за провеждане на велокино събития за екипа на НДЕФ и учители. Представители на Независимия инситут по околна среда в Берлин (UfU) запознаха българските участници с боравенето с оборудването, предоставено по проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво). Обучението се проведе в 79то училище „Индира Ганди“ в София, и беше подкрепено от кмета на район Люлин.

Велокино оборудването дава възможност за генериране на енергия чрез каране на колело, която енергия се използва за прожектирането на филм. Велокино събития се предвиждат да се проведат през следващата учебна година в училища, партньори по проекта.