В Сливен общината започна възстановяване на „улицата с алеята на розите“

За да се предпазят гражданите на града от ефекта на градския топлинен остров, причиняван от климатичните промени, които правят градовете ни все по-горещи за все по-дълъг период в годината, община Сливен предприе мерки за свързването на Градската градина и парк „Юнак“ със зелен коридор.

Пилотният проект за адаптация към изменението на климата предвижда пешеходната зона по ул. „Никола Фурнаджиев“, известна още като „улицата с алеята на розите“, да бъде трансформирана в зелен коридор между двата парка. 

Целта на проекта е да се облагороди околното пространство чрез изграждане на нова зелена инфраструктура. Той съчетава редица мерки за адаптация и смекчаване към климатичните промени, обособяване на зони за борба със затоплянето в градска среда и така наречения ефект на „топлинният остров“.

Дейностите ще бъдат насочени към „отпечатване“ на покрити с асфалт и плочки площи,  обогатяване на съществуващото озеленяване чрез засаждане на нови широколистни и иглолистни дървесни видове, вечнозелени и цъфтящи храсти и многогодишни цветя. Предвижда се изграждане на кътове за отдих, където ще бъдат монтирани градински пейки, водни елементи – стени, както и чешми за хора и животни.

Промените в микроклимата на възстановената пешеходна зона ще отчитат измервателни климатични мини-станции с LED табло, чрез които гражданите ще получават информация за стойностите на влажността и температурата в реално време.

Официалното начало на изпълнение бе със символична „първа копка“. 

„Радвам се, че този проект получи одобрение и чрез него ще имаме възможност да възстановим пространството, познато от недалечното минало и любимо на нашите съграждани. Ще го облагородим и ще го превърнем в още по-привлекателно място“, заяви зам. кметът Камен Костов.

Дейностите се реализират от община Сливен по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на МОСВ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.