В София завърши изпълнението на един от осемте пилотни проекта за адаптация към климатичните промени в градска среда

На 09.10.2023 г. кметът на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова, и заместник-кметът на направление „Зелена система, екология и земеползване“, г-жа Десислава Билева, откриха обновеното и ремонтирано съоръжение „Амфитеатър“ в парк „Възраждане“. Изпълнените дейности са реализирани от Столична община по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“.

Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ се финансира в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и допринася за повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени.

С пилотния инвестиционен проект Столична община обособи място за събития – споделено „охладено“ пространство в парк „Възраждане“, „Амфитеатър“, находящо се в гъсто застроена градска среда, чрез прилагане на решения за засенчване посредством природно-базирани решения, позволяващи поддържането на катерлива и друга растителност, устойчива на топлина и суша, монтиране на системи за оросяване (мъглообразуватели), изграждане на скални кътове (алпинеум) с подходяща климатичноустойчива растителност, подмяна на съществуващата настилка със светла настилка от естествени материали с нисък термичен капацитет и инсталиране на подвижен екран и мултимедия.

В откриването взеха участие г-жа Ирена Пенчева, Вр.И.Д. директор на Изпълнителното бюро на Националния доверителен екофонд, г-жа Савина Савова, кмет на район „Възраждане“, представители на медиите и граждани.