В София започна изпълнението на един от осемте пилотни проекта за адаптация към климатичните промени в градска среда

Той представлява обособяване на споделено „охладено“ пространство и място за провеждане на събития в парк „Възраждане“ в парковото съоръжение „Амфитеатър“.

Тази мярка за намаляване ефекта на градския топлинен остров като последица от климатичните промени беше определена от екипа на Столична община в рамките на  Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Проектът се изпълнява за осем големи града в България с водещото партньорство на Националния доверителен екофонд и експертната подкрепа от страна на Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS).

До решението за избора на този обект се стигна след задълбочен анализ на потребностите на общината, преглед и съобразяване със съществуващите стратегически документи на столична община за адаптация към климатичните промени. Заимствана беше и идея от посетения от група от общината обект „Синьо-зелена инфраструктура в град Берген (Норвегия) – Проект за градско развитие в Миндемирен“, където също има обособен „зелен“ кът за отдих, амфитеатър на открито и алпинеум.

Амфитеатърът в парк „Възраждане“ ще бъде засенчен, включително със зелена растителност,  и озеленен допълнително, ще се използват специални настилки, които поглъщат топлината и се приложат системи за оросяване на пространството. Така мястото ще стане наистина привлекателно за посетителите на парка и ще изпълнява в бъдеще своето предназначение за провеждане на образователни дейности за децата и за другите посетители на парка от района и от целия град.

Събитието беше открито от кмета на Столична община госпожа Йорданка Фандъкова, говориха също и г-жа Ирена Пенчева, вр.и.д. директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ и кметът на Район „Възраждане“  г-жа Савина Савова.

Амфитеатърът ще посрещне своите гости още в края на месец септември.