Годишна конференция на Европейската инициатива за климата (EUKI) в Берлин

На 21 и 22.02.2018г. в Берлин се състоя първата годишна конференция на Федералното министерство на околната среда, защита на природата, строителството и безопасността на реакторите на Германия – „Европейска инициатива за климата (EUKI): Укрепване на сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз“.

В конференцията взе участие г-жа Камелия Георгиева от Изпълнителното бюро на НДЕФ. По темата „Перспективи за европейско сътрудничество за ускоряване на действията в областта на климата“ бяха изнесени доклади от германския федерален министър д-р Барбара Хендрикс и зам.-министъра на МОСВ г-жа Атанаска Николова.

По време на форума г-жа Георгиева взе участие във всички обсъждания и срещи с настоящи и потенциални партньори.