Годишна конференция на Европейската инициатива за климата (EUKI) в Берлин

На 5 и 6 март 2019 г. в Берлин се проведе годишната конференция на Европейската инициатива за климата на Федерално министерство за околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Република Германия. В нея взеха участие представители на всички проекти от всички страни, изпълнявани в рамките на инициативата. НДЕФ беше представен с проекта си „За  въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища“ и беше домакин и организатор съвместно с партньора си UfU на семинар на тема „От проект към структура – как да мотивираме младите хора и да ускорим промяната в поведението им за пестене на енергия“.