Годишни награди

Накратко

Част от дейността на Фонда е и раздаването на годишните Национални награди за природозащита на името на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк „Рила”.

Инициативата е утвърдена от Управителния съвет на НДЕФ като една от програмите на Фонда, насочена към стимулиране на творчеството, посветено на природозащитата в различни области.

С ентусиазма и професионализма си тя успя да вдъхнови хиляди любители и защитници на природата. Тя винаги поемаше по най-трудния и неутъпкан път към новото. С цялостната си личност, кристална чистота, изключителен професионализъм, любов и преданост към природата, към децата и младите хора, името на Мими Праматарова се превърна в един от символите на опазването на дивата природа в България.

- Инициативен Комитет

Научете повече

„Мими Праматарова“ 2016

за ученици от средните училища

Национален доверителен екофонд, Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“ обявявиха десето поредно издание на конкурса за природозащита „Мими Праматарова“ 2016 – литературен конкурс на тема: „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени.“

Конкурсът беше насочен към ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 1998 г. – 31 декември 2000 г.

Учениците участваха в конкурса с литературни произведения на тема „Климатът и Аз. Човешкото лице на климатичните промени.“

Победители в конкурса

Първо място – Ивета Ангелова от гр. Варна
Второ място – Деница Неделчева от Еленово, общ. Нова Загора
Трето място – Ангел Тютюнджиев от гр. Русе

Отличени с грамоти

Лиляна Яворова Младенова от гр. Шумен
Памела Димитрова Димитрова от гр. Шабла
Гергана Христинова Георгиева от гр. Бургас

Наградатите бяха връчени на 02.06.2016г.

„Мими Праматарова“ 2016

за студенти и ученици

Конкурсът се проведе в два раздела – за студенти и ученици. Студентите създаваха видеоклипове по темата, а учениците изготвяха проектни предложения за интересни и иновативни проекти, които да убедят връстниците им да допринасят с поведението си за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Конкурсът се проведе в рамките на проект Публична Информираност по Изменение на Климата с подкрепата на Германско Федерално Министерство на Околната Среда, Опазването на Природата, Строителството и Ядрената Безопасност.

Наградите бяха обявени по време на заключителното събитие на проекта в град Пловдив.

Развитие през годините

2010

Конкурс на съчинение на тема „Биле лековито, в стъкленица скрито“

На 4 юни 2010 г. Наградите за природозащита бяха връчени за пети пореден път от Съпругата на Президента на Република България – г-жа Зорка Първанова и от Заместник-министъра на околната среда и водите г-жа Евдокия Манева.

Наградените произведения се публикуват в сборници и в медиите.

2009

Конкурс за съчинение на тема „Ако можеха да говорят…”

Наградени:
1-ва награда – Божидар Найденов от гр. Дупница – есе “С очите на дивата мачка”
2-ра награда – Камелия Койчева от гр. Стара Загора – есе “Ако можеха да говорят…”
3-та награда – Донка Драганова – от с. Пшеничево, Община Ст. Загора – разказ “Вълчицата”

През лятото на 2009 година лауреати на конкурса от всички предходни години участваха в международен младежки семинар, финансиран от НЦЕМПИ в рамките на програмата „Младежта в действие”, посветен на измененията на климата и ролята на младите хора за опазването на природата.

2008

Конкурс за съчинение на тема „Гората – един застрашен свят”

Наградени:
1-ва награда – Милчо Грамадаров от гр. Смолян – стихотворение „Сечище“
2-ра награда – Лилия Александрова от гр. Монтана – есе „Гората – един застрашен свят“
3-та награда – Милеслава Богданова от гр. Гоце Делчев – есе „… Но не обречена…“

2007

Конкурс за есе на тема „Природата и хората на България през 21 век”

Наградени:
1-ва награда – Златина Боцева от с. Яхиново, Община Дупница – есе “Владетелят на света”
2-ра награда – Айгюл Асанова от гр. Севлиево – есе “И бог каза: Да бъде Светлина!”
3-та награда – Димитър Караджов от Стара Загора – есе “Кръщение на велосипед”

2006

Наградата беше връчена за първи път на Обединен детски комплекс, Благоевград за дългогодишното им партньорство и подкрепа на Национален парк “Рила”.