Годишно събитие на НДЕФ за 2018г

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2018 година на 4 юни в Националния политехнически музей в София.

На него публично бе представен Годишния отчет за 2017 г. и се обсъди с партньорите новата тенденция в дейността си за въвеждане на образователни програми паралелно с инвестиционните проекти с цел ефективно ползване на обектите, в които са въведени енергоспестяващи мерки.

Наред с представянето на годишния отчет, събитието включи и семинар на тема „Ролята на образователните програми в училищата за подобряване ефикасността на инвестиционните проекти за енергийна ефективност“. По време на семинара бяха представени конкретни резултати по реализираните два пилотни образователни проекта с партньорството на Германското министерство на околната среда и независимия институт pо околна среда – UfU и бъдещи инициативи за НДЕФ  и партньори от образователната сфера. Кметът на район Люлин отбеляза необходимостта от гъвкавост не само при техническите решения при проектите за енергийна ефективност, а и значението на образователни дейности с цел повишаване ефективността на инвестициите.

На събитието бяха връчени и традиционните годишни награди за природозащита на името на Мими Праматарова. Тазгодишният конкурс беше на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Първата награда връчи заместник министърът на околната среда и водите госпожа Атанаска Николова. Кристалната статуетка получи Светислав Георгиев Тодоров от Софийската математическа гимназия за стихотворението „Сън за утрешния ден“.

Втора награда е присъдена на Мирослава Цветанова Банчовска, СУ „Васил Воденичарски“, от с. Хайредин,  област Враца за есето „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Трета награда получава Катерина Адел Джоуид от 9 Френска езикова гимназия в София за разказа си „Сънят на Малкия принц“.

Присъдени са и пет допълнителни отличия за

–              Сабрина Ибрахимова Ходжова, ПГ „Петко Рачов Славейков”, Якоруда

–              Кирил Валентинов Димов, ОДК „Св. Ив. Рилски”, Казанлък

–              Кадрие Ахмед Адем, СУ „Христо Ботев“, Павел баня

–              Иман Ивова Вакльова, ПГ,,Никола Йонков Вапцаров“, Белица

–              Елена Руменова Сабахлъкова, ПМГ „Яне Сандански”, Гоце Делчев

Конкурсът на името на първия директор на Национален парк „Рила“ Мими Праматарова се провежда ежегодно от 2006 година. Лауреатите на конкурса имат свой клуб.

В днешното събитие взеха участие представители на няколко министерства, на партньорите от Европейската банка за възстановяване и развитие, от други фондове, общини, училища, неправителствени организации, национални паркове и др.