Годишно събитие на НДЕФ за 2019

Националният Доверителен Екофонд проведе годишното си събитие за 2019 година на 3 юни  в зала „Европа“ на Министерство на околната среда и водите. Събитието бе открито от министъра на околната среда и водите Нено Димов и председателят на УС на НДЕФ Пенка Моллова-Смоленова.

По време на първата сесия бе представен Годишният отчет за дейността на Фонда през изминалата 2018 г. Следващата сесия бе посветена на семинар на тема „Електромобилност и екоефективност“, на който беше отчетен напредъкът на Схемата за насърчаване на използването на електрически превозни средства на НДЕФ, първата национална  финансова инициатива за насърчаване използването на електромобили в публичния сектор. По време на семинара бе представена и актуална информация за екологичните ползи и ефективността на електромобилите  за изпълнението на приоритетни политики в околната среда – подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите от парникови газове и на нивата на шумовото замърсяване.

На форума бяха изнесени презентации от д-р Веселин Грозданов, член на УС на  „Клъстер Зелен транспорт“,  който определи електромобилността като предизвикателството на 21-ви век; доц. д-р инж. Дурхан Салиев от Техническия университет в София, който препоръча държавата да увеличи вложението в инфраструктура за зареждане на електромобили и в образованието в сектора; проф. д-р инж. Иван Миленов от ВТУ „Тодор Каблешков“ представи ретроспекция на постиженията на страната ни в областта и напредъка в обозримо бъдеще. Изказване направи и председателят на ИКЕМ Илия Левков, който призова да се инвестира в образование на подготвени кадри.

На събитието бяха връчени и годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова. Тази година литературният конкурс за ученици, организиран традиционно от НДЕФ от 2006 г., бе на тема „Топлинни острови – градове градини“.

Победител в конкурса стана ученичката от 10 клас на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ Грети Георгиева за съчинението „Острова“. Тя получи статуетка „Рилска иглика“ от заместник-министъра на околната среда и водите и заместник председател на УС на НДЕФ господин Николай Кънчев. Втора и трета награда спечелиха деветокласничката Селма Стойнова от 91 НЕГ „Константин Гълъбов“ и Ивет Йотова, ученичка от 11 клас в ППМГ „Акад. Асен Златарев“ – Ботевград.

Бяха връчени и три допълнителни отличия на:

Стефания Дойнова, 5 клас – СУ „Никола Велчев“, Самоков.

Йоана Павлова, 10 клас – СУ „Отец Паисий“, Кърджали.

Елеонора Маринкова, 11 клас – 79 СУ „Индира Ганди“, София.

В събитието взеха участие представители на министерства, висши учебни заведения, професионални гимназии, неправителствени организации, национални паркове и др.