Годишно събитие на НДЕФ и връчени наградите от конкурса на името на Мими Праматарова

На своето годишно събитие Националният доверителен екофонд връчи наградите на тазгодишните победители в Националния конкурс за литературно творчество на името на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк „Рила“.

Тази година бяха връчени две Първи награди – кристална статуетка и грамота и стипендия от 500 лева – на Камелия Маринова от Езикова гимназия в Ямбол за разказа „Камбанка“ и на Станислава Иванова от 4 Езикова гимназия, Варна за разказа „Мечтите на дивите цветя“.

Двете първи награди бяха връчени от заместник министърът на околната среда и водите г-н Николай Сиджимов и от г-жа Камелия Грънчарова от инициативния комитет на наградата, сестра на Мими Праматарова.

Втора награда – грамота и стипендия от 300 лева, получи Ивелин Иванов от Езикова гимназия в Ямбол за стихотворението „Шепот“. Наградата връчи г-н Стефан Кирилов от Национален парк „Рила“.

Трета награда – грамота и стипендия от 200 лева, получава Елица Иванова от 133 СУ в София за разказа „Мечтите на дивите цветя“.

Бяха връчени и девет грамоти за отлично представяне в конкурса тази година – на Мариела Иванова от Езикова гимназия „Ямбол“ за есето „Мечтите на дивите цветя“, Даяна Крумова от СУ „Христо Ботев“, Оряхово за есето „Мечтите на дивите цветя“, Светлин Стойнов от 85 СУ в София за разказа „Мечтите на дивите цветя“, София Димитрова от ОДК, Кърджали за разказа „Мечта“, Хюлия Моллова, ПГМЕТ, Севлиево за разказа „Мечтите на дивите цветя“, Ивайла Борисова, СУ „Христо Ботев“, Оряхово за стихотворението „Аз съм диво цвете“, Даяна Методиева, СУ „Христо Ботев“, Бобов Дол за есето „Мечтите на дивите цветя“, Бенедетта Бенедето, ПГПЧЕ, Монтана за есето „Мечтите на дивите цветя“, Виктория Маринова, НФСГ, София за стихотворението „Диви мечти“.

Наградените произведения ще бъдат публикувани по-късно в сборник заедно с отличените произведения през последните години.

Наградите бяха връчени, както всяка година, по време на Годишното събитие на НДЕФ, в което бяха представени отчета на Фонда за 2022 г. и подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини “(ЕЕОУДГ).