Едно любопитно преживяване – какво означава електричеството да не идва от контакта, а да се произвежда със собствени ни сили

Велокино имаше в двете училища в Ямбол, езиковата гимназия „В. Карагьозов“ и ОУ „Л. Каравелов“, които участват в проект Визия 2045 с водещ партньор НДЕФ и с още две училища от Добрич. Велокиното представлява система, в която велосипедите на участниците се свързват и при задвижването им се генерира енергия, използвана за прожектиране на филми. По време на прожекциите в двете училища 10 ученици и учители управляваха едновременно 10 велосипеда, за да работи прожекционната система. Представеният филм беше посветен на глобалните предизвикателства, пред които е изправено нашето общество в момента. Удоволствието и знанието вървят ръка за ръка.