Започна прилагането на инициативата за пестене на енергия в нови 35 учебни заведения в България

На 17 октомври 2019г. в Габрово се състоя среща с участниците в Инициатива за въвеждане на знания по климатични промени и пестене на енергия в българските училища и детски градини с присъствието на представители на РУО Габрово и Общинска администрация Габрово. Инициативата е подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия чрез Европейската инициатива за климата (EUKI). Присъстващите директори и учители бяха запознати с комплекта измервателни уреди, използвани за дейностите на училищните енергийни екипи и се включиха в първата демонстрационна енергийна обиколка на Основно училище „Неофит Рилски“. Всяко участващо училище и детска градина от Габрово  получи безвъзмездно по един комплект. Предоставени бяха и учебните материали за извънкласните занимания на електронен носител. В Габрово в инициативата за сега участват НУ „Васил Левски“, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“,  ОУ „Иван Вазов“ и Детска градина „Младост“.

Националният доверителен екофонд е водещият партньор за България по тази инициатива, която започна от 2016 г. само с четири училища от две общини, които по-късно станаха 15 в четири общини, a сега има 50 участващи училища и детски градини от 12 общини.

През следващите седмици екипът на НДЕФ ще посети всяко училище и детска градина, за да предостави необходимите материали. Училищата от своя страна, подкрепени от съответните общини и РУО, прилагат инициативата в рамките на занимания по интереси, включени в техните годишните планове и бюджети.

Галерия от посещението