Избран е Директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ

В резултат от проведен конкурс за избор на Директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ, с Решение на УС от 22.02.2024 г. за длъжността бе избрана Мария Минкова.

Мария Минкова започва трудовия си стаж през 1998 г. в НДЕФ.

След 9 години работа във Фонда, продължава професионалното си развитие в областта на проектното финансиране. В периода 2011-2018 г. участва в управлението на два от фондовете на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Над 15 г. работи по финансирането на проекти за опазване на околната среда.

Над 15 г. подпомага кандидати и бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ в подготовката и управлението на техните проекти.

Магистър по икономика, специалност Международни икономически отношения, с допълнителни квалификации в областта на проектното управление.