Информация за потенциалните кандидати по временно прекратения от 16 март 2020 г. прием на проектни предложения по СЕМ на ИПК и ПМПК

 

На свое заседание на 14 април 2020г.  Управителния съвет на НДЕФ взе следните решения, свързани с временно прекратените приеми на проектни предложения по  Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата и Програма „Микропроекти за климата“:

 

1. Приемът на проектни предложения по Поканата на Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата се възстановява от деня следващ датата на отмяна на извънредното положение.

Срокът на Поканата се удължава със седем (7) календарни дни от деня следващ датата на отмяна на извъредното положение

 

2. Считано от 15.04.2020 година се възстановява приема на проекти по Поканата на Програма “Микропроекти за климата“.

Срокът за прием на проектни предложения по Програмата се удължава с двадесет и два (22) календарни дни от деня следващ датата на отмяна на извънредното положение.