В рамките на проект BEACON от Европейската инициатива за климата (ЕUKI) на 21 и 22 април 2021 година се проведе Национален семинар на тема „Ролята на образователните институции по пътя към климатична неутралност“.

Обсъдена беше концепция за Национална програма, която да позволи включването на голям брой училища в инициативата за пестене на енергия. Участваха представители на Федералното министерство на околната среда на Република Германия (BMU), МОН и МОСВ, учителския синдикат, училища, общини и университети. Обсъжданията се фокусираха върху ролята на общините като собственици на сградите на училищата и детските градини, както и върху ролята на университетите за подготовка на учителите по темата.