На 27 април 2021 г. се проведе Национална конференция „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина“.

НДЕФ с партньорите си по проекта “За въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища” Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU) и НЦПКПС към МОН, проведе конференция за поглед напред и обсъждане на постиженията. Това е последното събитие от проекта, финансиран в рамките на Европейската инициатива по климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда (BMU). Обсъдена беше пътна карта като визия за следващи стъпки.