Климатът и Аз. Пестим енергия в училище и детската градина. Възможности за национална инициатива.

На 31 март 2021 г. в рамките на проект “Мост между действията за климата на европейско и на местно ново” (BEACON), финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Република Германия, се проведе работна среща на партньори по проекта. Участваха представители на НЦПКПС, училища, детски градини, общини, МОН, МОСВ, университети. Обсъден беше първи вариант за бъдеща Национална инициатива „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина“, която да намери реализация в най-близко време.

Основните презентации са на разположение тук и тук .