Конкурс Мими Праматарова – нова дата за резултати

Наградите в конкурса на името на Мими Праматарова

ще бъдат обявени на 3 юли 2020 г.

Тазгодишният конкурс привлече рекорден брой участници с рекорден брой произведения. Участниците са над 150, а много от тях са представили по повече от една творба.

Поради тази причина и поради променените условия на работа в НДЕФ, обявяването на наградите тази година ще стане с един месец по-късно – на 3 юли 2020 г.

Не се наложи отлагане с една година, както на Олимпийските игри, но и на всички нас в България ни се наложи да променим начина си на работа и общуване. Сега с нетърпение ние и уважаемото жури се заемаме да прочетем всички произведения.

Ще се видим на 3 юли 2020 г. във виртуалното пространство.

На 25 юни 2020 г. ще обявим часа и начина на провеждане на виртуалното събитие, както и начина за присъствие в него.