Консултативна среща за новите подходи и инструменти на НДЕФ при  финансиране на проекти за енергийна ефективност

На 26 ноември 2021 г. се проведе консултативна среща за обсъждане на новите правила за финансиране на проекти от НДЕФ.

Консултативната среща се проведе в рамките на проект “Общински системи за енергиен мениджмънт, подкрепящи устойчивото финансиране на местните климатични действия”, изпълняван в партньорство с Енефект и Фраунхофер Институт в Щутгарт, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Република Германия.