Конференция „Учениците пестят енергия в училище“

На 28 март от 10.30 до 15.30 часа в Парк хотел Москва в София Националният доверителен екофонд ще е домакин на конференция на тема “Учениците пестят енергия в училище” в рамките на проект, финансиран от Федералното министерство на околната среда на Република Германия. Целта на конференцията е да се анализират постиженията от този проект и да се очертаят перспективите за следващите инициативи за образование по темата климат и енергия в българските училища.

В конференцията ще участват представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на образованието и науката, Федералното министерството на околната среда на Република Германия,  Посолството на Република Германия в България, партньорите по проекта от Германия и Румъния, кметове на общини, директори, учители и ученици, участващи в проекта, както и университетски преподаватели и Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН.