Координационна среща по проект BEACON в Краков, 19-22.11.2019

_

 

Между 19 и 22 ноември в Краков, Полша, се проведоха регионален семинар и координационна среща по проект „Мост между действията за климата на европейско и местно ниво“. Регионалната среща събра участващи по проекта общини от Полша, Румъния, Чехия и Германия, а Националния доверителен екофонд беше поканен в експертна роля за провеждане на работна сесия и презентиране на развитието на проекта в България като добър пример. Представител на Министерство на образованието на България взе участие в регионалния семинар.

По време на координационната среща, екипът на проекта се събра, за да начертае план за оставащите дейности до края на проекта.

 

_