Литературен конкурс Мими Праматарова 2023 година

Конкурс за ученици от средните училища

За седемнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата за тази година е „Мечтите на дивите цветя“.