Литературен Конкурс Мими Праматарова 2020

Резултатите от литературния конкурс на името на Мими Праматарова 2020 ще бъдат публикувани утре (03.07.2020) на страницата на Националния доверителен екофонд. В следващите дни ще бъдат публикувани и наградените произведения.