Литературен конкурс на името на Мими Праматарова

 

За четиринадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата вълнува всички и тя е „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“.

 

Срокът за кандидатстване е 25.05.2020г.