Междинна Конференция на Проект ALLIES

На 6 и 7 юни 2019 г. се проведе междинната конференция на проект ALLIES (Активиране и учене от местните инвестиции в пестене на енергия) в Прага. В нея взеха участие партньорите по проекта, членовете на националните консултативни и експертните съвети, както и членовете на Консултативния съвет на целия проект.
ALLIES (Activating and Learning from Local Investments in Energy Savings – Активиране и учене от местните инвестиции в пестене на енергия) е международен проект, финансиран от Европейската инициатива за климата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия – EUKI (www.euki.de) с партньори в Унгария, Полша и Германия. Идеята на проекта е създаване на кооперативи от инвеститори в рентабилни проекти за енергийна ефективност. Ключовият подход е да се приобщят гражданите и местните предприятия като инвеститори и фасилитатори на проекти за енергийна ефективност в предприятия и общински сгради.

Участниците обсъдиха правната и политическа рамка за т.нар. LFEEE (локално базирани финансиращи структури за енергийна ефективност)  в техните страни, модели за финансиране на проекти за енергийна ефективност и аргументи и инициативи за мотивиране на малките и средни предприятия, общините и гражданите да насърчават и инвестират в енергийната ефективност.

От НДЕФ Камелия Георгиева, която е и член на Консултативния съвет на проекта, сподели опита в търсене на иновативни подходи за привличане на участието на заинтересованите страни на базата на верифициране на спестяванията на енергия след прилагане на инвестиционни мерки и работа за промяна на поведението на ползвателите на обектите.