Мечти или планове? Семинари „Визия за бъдещето“ в четири български училища

През месец ноември „екипи за климатични действия“ в 4 български училища участваха в творчески  семинари на тема „Визия за бъдещето“. Поставиха си за цел да сътворят своята представа – мечта или план за своите училища, които след две десетилетия да са климатично неутрални.

Да сме климатично неутрални означава начинът ни на живот да не влияе допълнително на климата, като намалим до минимум емисиите си и да поддържаме въглеродните уловители, които вече имаме (гори, блата и т.н.) и създаваме нови, за да компенсираме дори и минималните си емисии.

Училищата, които проведоха своите семинари са:

  • гр. Ямбол – Основно училище „Любен Каравелов“ и Езикова гимназия „Васил Карагьозов“
  • гр. Добрич – Средно училище „П. Р. Славейков“ и  Средно училище „Димитър Талев“

Преди тези семинари учениците и учителите от училищата направиха анализ на климатичния отпечатък на училището, като събраха и анализираха информация за това, как се отоплява сградата, как пътуват до училище, как ползват водата и събират отпадъците, каква е храната в училището и т.н. Направиха и своя енергийна обиколка, за да намерят всички малки и големи резерви за намаляване на потреблението на енергия. Изиграха забавната игра, която се играе сега в цяла Европа „Климатична фреска“, за да се запознаят и осмислят цялата сложна картина на климатичните промени на местно и на глобално ниво.

Така, подготвени и въодушевени, учениците и учителите поканиха в творческите им семинари да участват и представители на общинските администрации и различни доставчици на стоки и услуги за училищата, еколози, природозащитници и родители.

Творческите семинари протекоха под формата на игра, като участниците имаха възможност да обменят идеи и да начертаят заедно визията за бъдещето на своето училище като приложиха наученото в различните сфери – транспорт, енергия, природа, хранене и т.н.

Резултатът от всеки от семинарите са  пътни карти, съдържащи всички споделени идеи и дейности, които биха могли да спомогнат за намаляване на въглеродния отпечатък.

Предстои работата на екипите да продължи с разработване на планове за действие, които да започнат да се реализират още през новата година.

Не са просто мечти, планове са и младите хора ще направят всичко възможно да ги осъществят като заразяват с идеите си и привличат много партньори.