Наближава крайният срок в конкурса „Мими Праматарова“

Темата на тазгодишния литературен конкурс на Националния доверителен екофонд на името на Мими Праматарова е „Топлинни острови – градове градини“. В него могат да участват ученици от средните училища, родени през периода 1 януари 2001 – 31 декември 2003 г.

 

Подробна информация можете да намерите в поканата за кандидатстване, както и на сайта Климатът и аз:

Крайният срок за изпращане на произведенията е 06.05.2019 г.
Наградатите ще се обявят по време на годишното събитие на НДЕФ през юни, 2019г.