ПОКАНА КЪМ ОБЩИНИТЕ

Националният доверителен екофонд кани представители на всички общи в България,   които са заинтересовани от възможност за подготвяне на проекти за адаптация към климатичните промени в урбанизирани територии, да участват в национална конференция, с която стартира инициативата „Адаптация към изменението на климата в градска среда – разгръщане на местния капацитет и националните политики“, която ще се проведе на 22 юли 2024г. в зала „Европа“ на Парк Хотел Москва, София.

През следващите месеци НДЕФ ще координира инициатива, чрез която ще подпомогне общините в България да подготвят такива проекти за следващия програмен период на на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство(ЕИП).

Конференцията на 22 юли 2024 г. е началното събитие на тази инициатива. С нея започва набирането на общини, които ще участват в програмата в подкрепа на общините за изготвяне на нови проекти, която ще включи в продължение на няколко месеца обучения, работни срещи, учебни пътувания и стажове.

Партньор на НДЕФ за тази инициатива е Асоциацията на норвежките региони и общини (KS).

Представители на всички общини могат да заявят участие като попълнят формуляра за участие на този линк. Срокът за заявяване на участие е 12 юли 2024.

Предоставя се възможност за една нощувка на 21 или 22 юли в същия хотел.

Програма на събитието. 

Допълнителна информация може да получите на ecofund@ecofund-bg.org или на телефон 0889 90 75 99.