НДЕФ взе участие в годишната национална конференция на Европейската инициатива за климата (EUKI) в България

Тази година конференцията се проведе на 8 юни 2023 г. с основна тема „Бъдещето на енергията“ . Тя протече в три последователни панелни сесии. Първата беше посветена на енергийните общности като решение за преодоляване на енергийната бедност. Втората се фокусира върху Бизнес иновациите в справедливия преход, а третият беше посветен на Младежката ангажираност в инициативите за климата.

В конференцията взеха участие представители на Програма EUKI от Берлин. От името на Посланика на Федерална република България в София приветствие поднесе ръководителят на прес службата на посолството.

Участниците от страна на НДЕФ представиха изпълнените и изпълняваните проекти с подкрепата на EUKI по време на сесията, предвидена за обсъждане всички инициативи. Специален акцент беше поставен на изпълняваните в момента проекти – за създаване на модел на служби „енергиен мениджър“ в общините, както и проектът за работа с общините и училищата за постигане на въглеродна неутралност в училище до 2045 година.

Участниците от НДЕФ взеха активно участие и в обсъжданията по основните теми.