НДЕФ представи окончателния отчет по проекта за адаптация към климатичните промени в градска среда