НДЕФ участва в партньорската конференцията на Европейската инициатива за климата (EUKI) в Берлин

Директорът на Изпълнителното бюро на НДЕФ Мария Минкова и старши експертът Камелия Георгиева участваха в провелата се поредна конференция на Европейската инициатива за климата (EUKI) в Берлин.

НДЕФ има изпълнени вече няколко проекта в рамките на тази инициатива, финансирана от Федералното правителство на Република Германия. В момента има водеща роля в изпълнението на проект, който разработва и тества в три пилотни общини модел на службa общински енергиен мениджър. Другите партньори по проекта са от Румъния и Германия. Паралелно с това e партньор в проект, който работи с училища в общините Ямбол и Добрич и ги подкрепя в ролята им на лидери за постигане на климатична неутралност в техните общини.

По време на срещата в Берлин представителите на НДЕФ взеха участие в дискусии по най-актуалните въпроси на дигиталната трансформация и иновации в климатичните действия, индустриалната декарбонизация, климатичните цели на Европа 2040 и бъдещето на енергийния преход.

Както винаги, и тази конференция беше среща с много приятели и колеги, създаване на нови партньорства, генериране на много нови идеи за сътрудничество.