НДЕФ ще покани общини и училища за участие в нов проект ВИЗИЯ 2045

НДЕФ започна изпълнението на нов проект ВИЗИЯ 2045 с партньори от Германия, Полша и Словения в рамките на Европейската инициатива за климата на Германското федерално правителство (EUKI).

Целта на проекта да подпомогне училищата по техния път към климатична неутралност. Идеята е те да станат носители на промяната и да създават моделите за намаляване на въглеродния отпечатък  и да се ангажират за постигане на местните цели в сътрудничество с местните власти и другите заинтересовани страни.

Като важен източник на СО2 емисии в общините училищата има специална роля. Те са голям потребител на енергия, но те са мястото, където растат и се образоват следващите поколения. За да поемат своята роля на пионери в усилията за намаляване на въглеродния отпечатък, участващите училища ще получат малко оборудване, ще участват в обучения и семинари, учители и служители от училищата, ще участват в учебно посещение в Германия, ще проведат свои творчески визионерски семинари, в които ще създадат свои планове за действие. А НДЕФ ще подкрепи изпълнението на някои от дейностите в тези планове. Ще имат възможност да оценят и наблюдават своя въглероден отпечатък чрез специално разработена за целта платформа.

На конкурсен принцип ще бъдат избрани две общини с по две училища за участие в проекта.