Нова покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК

Във връзка с одобрение на План за дейността за 2022 г.на НДЕФ, Изпълнителното бюро публикува покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК ще се осъществява в съответствие с актуализираните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. Документи