Нова покана за набиране на проекти по ПМПК

06.03.2023 г. – Във връзка с одобрението на Плана за дейността на НДЕФ за 2023 г., Изпълнителното бюро публикува нова покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК се осъществява в съответствие с актуалните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от член на УС на НДЕФ.

Член на УС на НДЕФ може да номинира един проект в рамките на действаща Покана.

Всички необходими документи за кандидатстване по ПМПК са публикувани в раздел Документи към Програма „Микропроекти за климата“.

Документи ще се приемат до 17:00 ч. на 05.05.2023 г.