Нова покана за набиране на проекти по схемата за насърчаване използването на електромобили

 На 19 юли 2017 г. от 13.30 часа в зала 103 на МОСВ ще се даде старт на поредната покана за набиране на проекти за насърчаване използването на електромобили. Схемата се управлява от Националния доверителен екофонд и всички необходими документи за кандидатстване ще са публикувани на 19 юли в раздела Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Новата покана отново е насочена към общински и държавни институции като значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцентът на тази покана са превозните средства, които общините могат да ползват за своите комунални дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, осигуряване на вътрешно селищен публичен транспорт в малки населени места с малък пътникопоток и др.

Към допустимите по предходните покани електромобили от среден клас M1 и N1 с допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 15 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+ 1 и 7+ 1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e, а субсидията за тази категория е увеличена от 15 000 на 20 000 лева.

 Срокът за кандидатстване по новата покана е до 2 октомври 2017г.