Нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

За четвърти път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на  Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започва от 29 март. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места), 20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв., 30 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.
Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили. По-подробна информация за параметрите на проектите е представена и в Оперативното ръководство на програмата.

Срокът за подаване на документи по новата покана е до 31 юли 2018 г.