Нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Набирането на проекти по схемата започва от 20 август. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места), 20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв., 30 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.
Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили. По-подробна информация за параметрите на проектите е представена и в Оперативното ръководство на програмата.

Срокът за подаване на документи по новата покана е до 1 октомври 2018 г.