Нова покана за набиране на проекти по СЕМ

Във връзка с одобрението на Плана за дейността на НДЕФ за 2023 г., Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя дванадесета покана по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства (СЕМ) в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по новата покана на СЕМ започва от 06 март 2023 г. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, и териториалните й подразделения, както и общинските администрации. В рамките на действаща покана един бенефициер може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Информация за размера на финансирането и вида на превозните средства, за които се отпуска безвъзмездна финансова помощ по проектите за насърчаване използването на електрически превозни средства e представена в публикуваната Покана.
Всички необходими документи за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи към Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 06 март 2023 г. Крайният срок за приемане на документи е 17,00 ч. на 05 май 2023 г.