Обучение за учители, Бургас, 11-14.11.2019

В периода 11 – 14 ноември 2019 г. в град Бургас се проведе обучение на учители от 15 училища в Бургас и едно софийско училище, за въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище, подкрепено от Федералното министерство на околната среда на Република Германия в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI).

Други 134 учители от общо 50 училища и детски градини участваха в същото обучение в София през юни тази година.

Във всички тези училища ще бъдат създадени форми на извънкласни занимания, в които учениците под ръководството на своите учители ще се грижат за пестенето на електрическата и топлинната енергия и ще предадат своите знания и умения на своите съученици и родители.

Организатори на обучението са Община Бургас, РУО Бургас, ЦПЛР – Бургас и Националния доверителен екофонд, със съдействието на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН.

Преподавателите в обучението са лектори от Независимия институт по околна среда в Берлин – Тилман Абрех, Кристина Класен и доц. Снежана Томова от Софийския университет.

Новина за обучението от община Бургас