Обучение за учители, юни 2019г.

От 10 до 14 юни и от 24 до 29 юни 2019 година се проведе обучението за учители по инициативата „За въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в българските училища и детски градини“ .

В шест групи (предучилищно образование, начално образование, биология, химия, физика и география) участие взеха общо 134 учители от 41 училища и 6 детски градини в 13 общини.

Преподавателите от Софийския университет „Климент Охридски“, подготвили по две книги за учителя за всяка от групите, представиха съдържателната информация по темите за климатичните промени и пестенето на енергия в училище (книга 1) и обучиха учителите как да ползват методическите материали (книга 2). Във всички групи беше проведено и обучение за работа с измервателните уреди, които се предоставят на всяко училище за работа на енергийните екипи – форма на Занимания по интереси. Дадени бяха и общи насоки и идеи как учителите да помогнат на учениците да визуализират своите идеи и концепции, използвайки прости геометрични фигури.

Обучение е предоставено с финансовата и експертната подкрепа на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност на Република Германия.

Домакин на обучението беше Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието и науката, партньор на НДЕФ и UfU в инициативата. Там разработената вече програма ще остане като постоянно действаща възможност за квалификация на учители от цялата страна.

Повече за обучението и материалите от него можете да откриете на следния адрес: http://education.ecofund-bg.org/обучение-за-учители/