Одобрени пилотни Общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт по проект “Общински системи за енергиен мениджмънт в подкрепа на финансирането на дейности в областта на климата и енергията на местно равнище“

Във връзка с изпълнение на дейност A. II. 1 „Подбор на три пилотни общини за внедряване на Система за енергиен мениджмънт“ по проект „Общински системи за енергиен мениджмънт в подкрепа на финансирането на дейности в областта на климата и енергията на местно равнище“, НДЕФ съвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект отправи Покана за избор на три пилотни общини.

Допустими кандидати до процедурата бяха следните категории общини на Р. България:

  • Малка община с население до 15 000 жители;
  • Средна община с население между 15 000 и 100 000 жители;
  • Голяма община с население над 100 000 жители.

До изтичане на крайния срок за получаване на Заявления (17,30 ч., 22.01.2021 г.) в офиса на НДЕФ бяха регистрирани шест заявления, подадени от категория “малки“, три – от категория “средни“ и две заявления от категория “големи“ общини.

На заседание, проведено на 28.01.2021 година, Комисията за оценка и подбор на постъпилите Заявления на база на предварително обявените критерии оцени постъпилите заявление и класира следните Общини за пилотно внедряване на система за енергиен мениджмънт:

  • В категория “малки“ общини: Община Лясковец.
  • В категория “средни“ общини: Община Павликени.
  • В  категория “големи“ общини: Община Бургас.