Одобрени проекти на провелото се на 01 декември 2022 г. заседание на УС на НДЕФ

На провелото се на 01.12.2022 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране 9 формуляра за закупуването на 11 електрически превозни средства (ЕПС) по Схема “Електромобили“ на Инвестиционна програма за климата (СЕМ на ИПК).

Поканата за прием на формуляри за кандидатстване по СЕМ се осъществи в периода 03.10.2022 г. –  04.11.2022 г. В рамките на срока на Поканата, в ИБ на НДЕФ, бяха приети и одобрени от Комисията за подбор, контрол и отчитане на проекти (КОП) 9 формуляра за кандидатстване за закупуване на общо 11 електрически превозни средства – 8 ЕПС, категория М1 или N1 и 3 ЕПС, категория L7e. Общият размер на заявената субсидия е 240 152,00 лв.